Bild- och teckenstöd på Fantasia

På Fantasia och Stenbacka började vi den här terminen med att introducera bild och teckenstöd på samtliga av våra avdelningar.

Bilder och stödtecken är pedagogiska redskap i arbetet att utveckla barnets språkliga kompetens och är bra för alla barns språkutveckling. Bilder och stödtecken underlättar vid inlärning av nya ord, då detta ger barnet möjlighet att ta in språket genom flera kanaler. För flerspråkiga barn kan även stödtecken och bilder vara en hjälp i kommunikationen med pedagoger och kamrater i vardagen på förskolan.

I Solna stad har vårt centrala förskoleteam sammanställt "tavlor" med bildmaterial och de vanligaste stödtecken för vår vardag i förskolan.

De flesta avdelningar har börjat med tecken som förtydligar vår vardag för barnen som t.ex. äta, samling, gå ut och vila.

Månadens tecken

På en av småbarnsavdelningarna har de börjat med månadens tecken där även föräldrarna kan ta del av och lära sig de aktuella tecken barnen använder sig av.

Tecken för kläder.

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling och uppmuntran och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen."

Lpfö-98

Sekvensbilder

Att lära sig alla moment som ingår efter ett toalettbesök är inte lätt men blir tydligare med sekvensbilder.

Vardagsbilder i nyckelband.

Alla avdelningar har även fått ett nyckelband med vardagsbilder som är att lätt att bära med för att med bild förtydliga specifika situationer.

På en avdelning har barnen lärt sig så pass många tecken att de kan ha sångcharader på samlingen. Det innebär att pedagogerna tecknar en sång och barnen ska gissa vilken det är.

Även de yngsta har haft "teckensamlingar " där de fått lära sig tecken samt fått prova att göra de själv.

Sångcharader

Dela: