Frånvaroanmälan

Vår organisation, schema för pedagoger och verksamhetsplanering utgår från de "kontraktstider" som du lämnat i samband med att du accepterade platsen. Behöver du ändra kontraktstiderna så anmäler du detta på Solna stads e-tjänst.

Ring eller SMS:a förskolan senast klockan 08.00 för att anmäla frånvaro. Tel. 08-746 13 48.

Ring eller SMS:a barnets avdelning före klockan 14.00 dagen innan för att meddela att barnet återkommer till förskolan.

Smörblomman, 08-746 13 45 eller 072-583 13 45
Gullvivan, 08-746 13 47 eller 072-583 13 47
Blåsippan, 08-746 13 48 eller 072-583 13 48
Vitsippan, 08-746 13 46 eller 072-583 13 46

Läs mer om sjuka barn i förskolan på sidan Förskolans ABC.

Dela: