Om Dungens förskola

Dungens förskola ligger på Skytteholmsfältet och har en stor härlig grönskande gård.

  • Adress: Ankdammsgatan 44, 171 67 Solna
  • Antal barngrupper: 4
  • Förskolechef: Anna Forsell

Verksamheten på Dungen är inspirerad av Reggio Emila-filosofin vilket bland annat innebär att personalen är extra uppmärksamma på barnets tankar och ser det kompetenta barnet.

Förskolan Dungen strävar efter att följa de olika teman som Håll Sverige Rent har utvecklat under namnet Grön flagg. Dessa teman är:

Kretslopp
Närmiljö
Livsstil och hälsa
Vattenresurser
Klimat och energi

Dungen källsorterar och återvinner avfall. Vi återanvänder till exempel förpackningar och papper som barnen får skapa och var kreativa med. Att barnen märker att saker kan återanvändas ökar deras förståelse för vikten av återanvändning. Vår förhoppning och mål är att våra barn ska känna att de kan påverka, förändra och värna om vår miljö i dag och i framtiden.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: