Troll på Dungen

Från stora troll och små troll till tandtroll och Mumintroll. På avdelningen Spindeln finns det just nu ovanligt många trollfamiljer.

Tandtrollen hänger i taket.
I taket hänger tandtrollen.

Just nu pågår ett trollprojekt bland barn och personal på Dungens avdelning Spindeln.

Troll

På Spindeln går förskolans lite äldre barn. De har arbetat indelade i grupper. Några har tillverkat stora troll av olika material medan andra gjort små troll, bland annat av kottar.

Fler troll

Barnen jämför trollen och upptäcker att även om de ser olika ut är alla troll. Med hjälp av trollen kan barnen tala om likheter och olikheter och träna på att göra jämförelser. Vilket troll är långt? Vilket är kort och vilket är egentligen mittemellan.

Trollen bara fortsätter komma.

Dela: