Stan är full av vatten

Barnen på avdelning Blåsippan har arbetat med projekt Vatten.

Blåsippan arbetar med vatten

Barnen har fått experimentera med flyta/sjunka och blåsa bubblor. De har även varit ute och lekt i regnet och samlat vatten från stuprännorna. På avdelningen finns ett fantasihav och barnen har tillverkat sina egna fiskar som ska få simma där.

Stan är full av vatten - Robert Broberg

Förskolan ska sträva efter att varje barn [...] utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Läroplan för förskolan

Dela: