Experiment på Gullvivan

Barnen på avdelningen Gullvivan har experimenterat på temat vatten.

Experiment med vattenfärg

Barnen har målat med vattenfärger på sockerlösning. Lösningen består av lika delar socker och varmt vatten. Blandningen stryks på papper och därefter droppas färg på pappret. Barnen på Gullvivan tyckte det var spännande att se hur färgdroppen spred ut sig på pappret.

Experiment med vattenfärg

Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga,
sin skapandeförmåga med hjälp av olika tekniker, material och redskap
samt utvecklar sin förståelse för enkla kemiska processer.

Ur Läroplan för förskolan

Experiment med vattenfärg

Dela: