Barn på Dungen arbetar med familjen

På Dungens avdelning Nyckelpigan har barn och personal diskuterat olika familjekonstellationer.

Barnen har tecknat och berättat om familjer och teckningarna har använts som skiss när barnen konstruerade sina familjer av deg.

Med hjälp av sin fantasi fick barnen klä och färglägga alla familjemedlemmar.

Barn på Dungen har arbetat med familjer.

Dela: