Om Borgens Förskola

Borgens förskola ligger i ett expansivt område med närhet till både natur och idrottsanläggningar.

  • Adress: Regementsgatan 23, 170 66 Solna
  • Antal barngrupper: 6
  • Förskolechef: Kristina Jönsson

Borgen fokuserar på målområdena matematik, språkutveckling, naturkunskap samt idrott och hälsa.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: