Våren är här

Barnen på Enhörningen har planterat.

Vi planterade bönor i planteringsjord och gjorde egna blomkrukor av återvinnings material, mjölkkartonger som vi först delade på mitten så att de blev lite mindre och sen målade vi dom i fina färger. När de sen hade torkat så kunde vi plantera fröet .Nu står dom i fönstret för att få lite sol ljus och nu måste vi ge dom lite vatten varje dag och så får vi se vad som händer?

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp." (Lpfö 98/10)

Dela: