Temarbeten på Borgens förskola

Barnen målar sina känslor till musik och har gjort sina egna "känsloansikten"

Med ballonger, tidningsremsor och massor av tapetklister har vi under en lång period skapat våra egna huvuden. Med hjälp av garn och tyg gjorde vi hår och hals. Det sista var att barnen målade ett känslouttryck .

Under tystnad fick barnen lyssna på olika sorters klassisk musik. Känna, lyssna och tänka efter om de upplevde någon speciell känsla till musiken. De målade vad de kände.

Nu när våren är på gång ville vi också lära oss lite om vad som händer i naturen. Vad kan vi plantera och se växa? Vi promenerade mot Brunnsviken för att söka efter ett kastanjeträd. Under trädet hittade vi kastanjer som börjat gro. Barnen plockade några kastanjer som vi sedan tog med oss till förskolan för att plantera i krukor. Vi vattnade o följde processen och efter tre veckor hade vi fått mini kastanjeträd!

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. "
(Lpfö 98/10)

Dela: