Teknik och matematik

På Trollet arbetar barnen i liten grupp med att bygga Lego.

Här får barnen möjlighet att arbeta med matematik och teknik samtidigt som tal och språk samt socialt samspel utvecklas.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
• sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
• sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker,
• sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang,
• sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. "   (Lpfö 98/10)

Dela: