Mossa på Borgen

Tvååringarna på avdelningen Spöket har arbetat med mossa.

mossa

Hur ser mossa ut? Hur känns mossa? Var finns mossa?

Vi gick till skogen för att se om det fanns mossa där och det gjorde det. Vi plockade lite och tittade. Sedan gick vi tillbaka till förskolan och lade ut mossan på ett papper där vi kände, klämde, luktade, jämförde torkad och blöt mossa, tittade med lupp om det fanns några djur i mossan men vi hittade inga.

mossa
Barnen upplevde mossan som: "Grön, kall, hår, blöt, ajig
(den torkade stacks lite), fin, mjuk"

mossa

Lpfö98/10 "utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen."

Dela: