Konstruktionslek på Skattkammaren

Barnen på Skattkammaren bygger ofta med Geomag.

Geomag består av magnetiska förnicklade stålkulor och stavar. När de förbinds med varandra kan man bygga massa olika saker. Det är bara fantasin som sätter gränser. Geomag hjälper barnen att utveckla sin kunskap, fantasi och nyfikenhet. Det är en slags lekfull introduktion till vetenskapen. Barnen får en bättre förståelse för rymd, magnetism, fysikens lagar och mycket mer.
Geomag låter barnets fantasi, uppfinningsförmåga och kreativitet flöda med fokus på magnetiska leksaker.


Här har Nicole och Lara byggt en Kung- och Drottningkrona.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
-förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
-förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 -förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap."
(Lpfö 98/10)

Dela: