Färgtema på Spöket

Vi målar och skapar med färgen röd.


Vi letar efter rött både ute och inne.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" (Lpfö 98/10)

Dela: