Experiment

Barnen på Enhörningen har planterat en skiva tomat.


Vi la först i lite blomjord och sen den skivade tomaten, täckte över den med mera blomjord.


Därefter hällde vi på lite vatten och la över en plastpåse. Under tiden vi gjorde detta, samtalade barnen mycket med varandra. Hypoteser ställdes, Vad och hur frågor.


Vi tittade i krukan varje dag för att se om det hade hänt något, och efter ca en vecka så har det kommit upp en ny tomat planta!

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp." (Lpfö 98/10)

Dela: