Barnen på Borgen utvecklar sitt språk

Förskolan lägger grunden för barnens språkutveckling. På Borgen har pedagogerna tagit fasta på detta och arbetar för fullt med att fördjupa sitt arbete.

samling

På Borgens förskola har förskolechef Ann-Sofie Ulin och pedagogerna börjat arbeta med den nya Strategin för språkutveckling. Strategin är framtagen av förskollärare, utvecklingsledare, lärare och specialpedagoger i Solna stad under 2014-2015. Borgens förskola består av sex avdelningar fördelat på två hus. De äldre barnen är i ena huset och de yngre i det andra.

Fördjupningsarbetet började någon månad innan strategin för språkutveckling var klar. I grupper för pedagogisk utveckling pratade pedagogerna om att de ville utveckla en tydligare röd tråd i det språkutvecklande arbetet på förskolan. Målet är att barnen ska lämna förskolan med bra språkförståelse.

Det är i förskolan vi bygger grunden. Alla barn måste få en chans till en god språkutveckling och få visa att de kan använda sitt språk, menar Ingela Ehrnberg, förskollärare på avdelningen Sagotornet. Vi har ansvaret för att miljön är så utvecklande som möjligt för alla barn.

För att kunna utveckla lärmiljöerna i förskolan har pedagogerna utvärderat alla avdelningar ur ett språkperspektiv. Förskolan kommer ta fram en konkret handlingsplan för språkutveckling utifrån utvärderingen och strategin. Den kommer innehålla metoder för hur barnen kan få ytterligare språkstimulering i förskolan.

Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som vi använder i vårt dagliga arbete, berättar Ann-Sofie Ulin. Den kommer att användas i det systematiska arbetet och utvärderas regelbundet.

För att alla ska vara delaktiga läser personal strategin för språkutveckling och diskuterar den i mindre grupper. Till hösten får all personal delta på två föreläsningar om språkutvecklande arbete. Detta för att fördjupa kunskaperna och få inspiration. Att ha en tydlig organisation som gör det möjligt för pedagogerna att reflektera och diskutera olika frågeställningar är viktigt för att få en kontinuitet i verksamheten.

För att stimulera och utveckla barnens språk ska vi som vuxna lägga oss lite över barnets språkförmåga, berättar Ingela. Det är viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss i vardagen tillsammans med barnen.

På förskolan använder pedagogerna flera metoder för att stimulera barnens språk, bland annat språklekar, som exempelvis Bornholmsmodellen, sånger, litteratur, bild- och teckenstöd, samt temaarbeten.

bokstäver

I temaarbetet under vårterminen 2015 har det handlat om känslor. Det skapar många möjligheter till samtal. Barnen har arbetat i mindre grupper. De har till exempel ritat olika känslor och beskrivit vad man kan bli glad, ledsen, orolig och arg. Som slutdokumentation gör pedagogerna tillsammans med barnen en varsin känslobok. Det blir även vernissage i slutet av maj för inbjudna föräldrar.

Det är roligt och givande att arbeta i temaarbeten. Barn har så många olika tankar och i temaarbetet får de verkligen möjlighet att diskutera kring de olika känslorna.

Dela: