Återvinning

På avdelningen Draken hjälps vi åt att återvinna.

Alla barnen på avdelningen slänger fruktskal och matrester, som sedan hämtas och blir till biogas.
Tomma mjölkkartonger skoljs ur och läggs i en låda i matsalen.

De äldsta barnen på förskolan turas om att gå till återvinningsstationen och slänga mjölkkartonger.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra." (Lpfö98/10)

Dela: