Om Blomgatans förskola

Förskolan Blomgatan har fem avdelningar och för närvarande är verksamheten i delar av Parksskolans lokaler. Från sommaren 2018 flyttar förskolan in i nya moderna lokaler vid Råsunda, nära Parkvägen.

Adress: Blomgatan 3, 169 60 Solna (i delar av Parkskolans lokaler)
Antal barngrupper: 5
Förskolechef: Kristina Bergström

Läs mer om de nya lokaler som Blomgatan flyttar in i från sommaren 2018.

Barnen på Blomgatan ingår i åldershomogena grupper och på varje avdelning arbetar 2-3 pedagoger.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: