Gris rimmar på please

4-åringarna på Blomgatans avdelning Fyren arbetar systematiskt med språk.

Språksamling på Blomgatan.
Ett barn rimmade på gris och sa "please". Det är på engelska.
Ett annat barn frågade varför pedagogen inte gjorde en 8 när
hon skrev åtta?

Fyraåringarna arbetar bland annat med språksamlingar som kallas "före Bornholmsmodellen" Syftet är att förbereda barnen för fortsatt språkarbete i skolan och lägger grund för kommande läs- och skrivinlärning.

Bornholmsmodellen är en fonologisk pedagogik för språkinlärning för barn i förskola och förskoleklass. Modellen har sitt ursprung i ett projekt på Bornholm.

Läs mer om Bornholmsmodellen.

Dela: