Skräpplockardag

Under en härlig vårdag var miljön i fokus på Blomgatan.

Barn på Blomgatan plockar skräp.

Under veckan har barnen på Blomgatan bland annat arbetat med att plocka skräp. Skräpplockardagar arrangeras varje år av Håll Sverige Rent men är i första hand inte en städinsats utan en pedagogisk aktivitet. Både förskolor och skolor runtom i Solna har varit engagerade i skräpplockardagarna.

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."
Lpfö-98 rev-10

Länk till Håll Sverige Rent

Barn på Blomgatan plockar skräp.

Dela: