Välkommen till Blomgatans förskola

Blomgatans förskola ligger i området Rudviken i centrala Solna och är omgivet av grönområden. Blomgatans förskola består av fem avdelningar och finns i delar av Parkskolan.

  • Adress: Blomgatan 3, 169 60 Solna
  • Antal barngrupper: 5
  • Förskolechef: Kristina Bergström

Barnen på Blomgatan ingår i åldershomogena grupper och på varje avdelning arbetar 2-3 pedagoger.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: