Välkommen till Blomgatans förskola

Blomgatans förskola ligger i området Rudviken i centrala Solna och är omgivet av grönområden. Förskolan har fem avdelningar och finns i delar av Parkskolan. Blomgatans förskola flyttar sommaren 2018 in i nya moderna lokaler.

Flytt till nya lokaler och byte av namn

En ny förskola i två plan byggs vid Parkvägen, nära gamla Råsundastadion. Den kommer att ha plats för tre till fyra avdelningar. Det blir en modern, ändamålsenlig och energieffektiv förskola, byggd med kemikaliesmarta material. Förskolan får tillagningskök som kommer att delas med skolan i samma hus. Den kommer att ha en gård och staden kommer under våren arbeta med att ta fram förslag för utformningen.

Den nya förskolan heter Solskenets förskola efter OS-olympiaden 1912 som kallades solskensolympiaden eftersom det var så varmt och soligt under hela månaden. Delar av OS gick genom Solna, bland annat maraton.

Mer om blomgatans förskola


Adress
: Blomgatan 3, 169 60 Solna
Antal barngrupper: 5
Förskolechef: Kristina Bergström

Barnen på Blomgatan ingår i åldershomogena grupper och på varje avdelning arbetar 2-3 pedagoger.

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: