Jul- och nyårsledigt - Thor har öppet

Under dessa dagar är barn från Blomgatan och Fjorden som anmält närvaro välkomna till Thors förskola.

27 december – 6 januari
06:00 - 17:00