Vision

Ledningen för Backens förskola har en vision om framtidens Solna. Barnen skall ha få en bra start i livet och de skall vara med och bygga framtidens Sverige.

Trygghet, tillit och att se till allas möjligheter är ledande i visionen.

Vår målsättning är att:

  • Alla barn ska känna trygghet och bli "sedda" varje dag.
  • Alla barn ska få en god språklig stimulans.
  • Alla föräldrar ska bli informerade om vår verksamhet.
  • Alla föräldrar ska känna förtroende för vår verksamhet.
Dela: