ÖppettiderSolna stad erbjuder förskoleverksamhet 06.30-18.00 helgfria vardagar
men tiden justeras efter vårdnadshavares behov. Det är förskolechefen som fastställer öppettiderna.

För närvarande är öppettiderna på Backens förskola 07.00-17.00.

Dela: