Barngrupper

Backen har två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre.

Gläntan för barn mellan 1-3 år och Solstrålen för barn mellan 3-5 år.

Att börja i förskola innebär en stor förändring i ett barns liv. Det är helt ny situation med nya barn och vuxna som inte är ens föräldrar. Barnen får i samspel med andra vara med om spännande saker och dela vardagen med barnen på förskolan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet och det är också här som vi lägger grunden för språkutvecklingen. Barn får lära sig att interagera med andra och att vistas i både mindre och större grupper utifrån mognad och ålder. Vi upptäcker vår närmiljö, vi utforskar vad som finns både inne och ute. När vi äter får vi upptäcka hur trevligt det är att äta tillsammans då vi får möjlighet och samtala med kamrater och vuxna vid bordet. Vi läser sagor och har efterföljande diskussioner där barn får turas om att lyssna och samtala med varandra.

Trygghet
För att tillgodose detta behöver barnen trygghet. Tryggheten att få interagera med andra i sin egen takt och befinna sig i en gemenskap.

Varje barn på förskolan har sin tillhörighet till en avdelning/hemvist. Vid inskolningen till förskolan bygger den första tiden på att man lär känna varandra på den egna avdelningen och den omgivning vi befinner oss i. Därefter utökar vi kretsen från den egna avdelningen till hela förskolan.

Vårt arbetssätt innebär att barnen under större delen av dagen vistas i mindre grupper
Lärmiljöerna är medvetet inredda med aktivitetshörnor. Barnen väljer själva aktivitet och grupperar sig utifrån hur många barn det lämpar sig att vara i de olika rummen.

På yngre barns avdelningarna delar man in barnen vid ut och ingång, vid blöjbyten och även när det är planerade aktiviteter som att till exempel måla, gå till parken, besöka biblioteket och miljöstation.

Även på äldre barns avdelningarna använder vi oss av aktivitetstavlor med bildstöd där barnen själva väljer rum och aktivitet efter intresse och nyfikenhet.

Dela: