Barngrupper

På Augustendals förskola huserar avdelningarna/hemvisterna Spindeln, Nyckelpigan och Getingen. I nedanstående text kan du läsa hur Granabackas förskolenhet (Förskolorna Påfågeln, Ängkärr, Västra sogen och Augustendal) arbetar för att barnen ska vistas i mindre grupper.

Att börja i förskolan innebär att en helt ny värld öppnar sig med kompisar, andra vuxna än sina föräldrar. Som barn ska man dela sin vardag med andra, med allt vad det innebär. Helt plötsligt ska man dela på leksaker och på en vuxens uppmärksamhet. Samtidigt får barnen vara med om fantastiska saker i förskolan. Här börjar starten på det livslånga lärandet. Tänk bara på att få utforska närmiljön tillsammans med andra nyfikna, upptäcka hur roligt det är att äta tillsammans, att få lyssna på en saga i en vuxens knä, eller att få undersöka det vetenskapliga i hur olika material flyter eller inte i vatten.

För att tillgodose sig detta och mycket annat i förskolan behöver barnen trygghet. Tryggheten av att vistas i en grupp, att tillhöra en gemenskap där var och en kan växa utifrån sin egen takt.

Varje barn i förskolan har sin grupptrygghet i en hemvist/avdelning. När man börjar på förskolan är det viktigt att den första tiden bygger på att man tillsammans med sina kompisar och de vuxna på avdelningen/hemvisten lär känna varandra och den omgivning man vistas i. Då är vi tillsammans mycket och hittar gemenskapen i varandra. Ju mer tiden går så utvidgar vi våra vyer och lär känna andra kompisar och vuxna på den övriga förskolan. Vi leker gemensamma lekar, utforskar olika material och har gemensamma lärande aktiviteter.

Vårt arbetssätt innebär att barnen under stora delar av dagen vistas i mindre grupper. Miljöerna är medvetet inredda med aktivitetshörnor, vilket gör att barnen grupperar sig över avdelningen i mindre grupper under dagen.

De yngsta barnen på förskolan delas in i mindre grupper på den egna avdelningen/hemvisten. T ex. är man alltid en mindre grupp barn i hallen när man ska gå ut, eller vid blöjbyte, likaså vid ordnade aktiviteter som att t ex. måla, gå till miljöstationen eller skogen. Vid lunchen sitter man uppdelade vid olika bord med en vuxen. De äldre barnen vistas i mindre grupp på egna hemvisten/avdelningen och även i andra gruppkonstellationer med den övriga förskolan. Det kan t ex. vara tvärgrupper där man testar experiment, skogsgrupp, biblioteksbesök bland annat. De äldre barnen på den egna avdelningen/hemvisten är indelade i olika aktivitetsgrupper under delar av dagen som innehåller t ex. skapande, månadens teckning, språkgrupper, konstruktion och samspel. Inför förskoleklass då barnen kommer att vistas i en större grupp behöver barnen förberedas.
Därför samlar vi förskolans alla femåringar under sista året på förskolan i gemensamma återkommande aktiviteter för att varje barn ska känna sig trygg och bekväm i större grupp.

En god balans mellan det goda med att vara i den lilla gruppen och styrkan i att ingå i en helhet skapar en bra och trygg vistelse i våra förskolor, för alla barn.

Dela: