Visning av Augustendals verksamhet

Ska ditt barn snart börja i förskolan? Välkommen att besöka vår förskola så du kan skapa dig en bild av verksamheten.

glatt småbarn

Augustendals förskola berättar om och visar sin verksamhet på måndagen den 5 mars, klockan 09.30.

Anmäl dig till visningen genom att skicka ett e-postmeddelande till augus­tenda­ls.fo­rskol­a@solna.se där du berättar att du kommer på visningen.

Dela: