Visning av Augustendals verksamhet

Ska ditt barn snart börja i förskolan? Välkommen att besöka vår förskola så du kan skapa dig en bild av verksamheten.

glatt småbarn

Augustendals förskola berättar om och visar sin verksamhet på måndag den 8 oktober, kl. 9.30.

Vi kommer att gå runt i lokalerna och ni får träffa pedagoger och ni får se hur vår förskola ser ut och fungerar. Det kommer finnas goda möjlighet att ställa frågor.

Inbjudan riktar sig till de föräldrar som har barn som är 7 månader eller äldre.

Anmäl dig till visningen genom att skicka ett e-postmeddelande till augus­tenda­ls.fo­rskol­a@solna.se där du berättar att du kommer på visningen.

Dela: