Europeiska språkdagen uppmärksammades på förskolorna

2001 utsåg EU och Europarådet den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt. Flera av Solnas förskolor har i år uppmärksammat språkdagen.


Teater på Augustendals förskola.

På Augustendals förskola arbetar personal med att att använda ett medvetet språkbruk. Här och på flera andra förskolor och förskoleklasser i Solna, används Bornholmsmodellen - ett lekfull fonologisk pedagogik för språkinlärning. Metoden utvecklades och har fått sitt namn efter den danska ön Bornholm.

På Tellus förskola i Bergshamra samlades barn och personal till en sångsamling där stödtecken avnändes i flera av sångerna. Syftet med stödtecken är att hjälpa barnet till en fungerande kommunikation och snabbare språkutveckling.

Efter sången gick barnen på jag efter sagofigurer och det blev diskussioner som ska leda till en ökad nyfikenhet på sagorna. Några av Tellus avdelningar hann också med att besöka Bergshamras bibliotek.

Under firandet av språkdagen hade personal på Augustendals förskola planerat in gemensamma aktiviteter, bland annat i form av drama.

Pedagogerna på avdelningen Spindeln gjorde en teaterföreställning om "Bockarna Bruse" för barnen på gården. Teatern var mycket uppskattad av barnen och det var många som kände igen historien.

Efter föreställningen var det fruktstund och disco med musik från olika länder.

Dagen på Augustendals förskola avslutades med korvgrillning på gården.

Läs mer om Europeiska språkdagen


Vem är det som trampar på min bro?

Dela: