Välkommen till Ängkärr

Ängkärrs förskola har nära till grönområden och en stor kuperad gård som inbjuder till roliga lekar och aktiviteter.

Förskolans lokaler är stora och ljusa. På Ängkärr kan barnen börja när de är 1 år och stanna kvar ända tills de ska börja i förskoleklass.

  • Adress: Ängkärrsgatan 9, 171 70 Solna
  • Antal barngrupper: 3
  • Förskolechef: Lena Berg

Förskolan får stöd från specialpedagogerna i centrala förskoleteamet.

Dela: