Förskolor

Välkommen till Solna stads förskolor!

Förskolans dag

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.

Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi förskolor och skolor där alla barn och elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

Dela: