Trygg och säker

Det ska kännas tryggt och säkert i förskolan och skolan. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad.

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Solna stad har vi nolltolerans mot kränkande behandling i förskolor och skolor. Du som går i skolan ska alltid veta vem du kan ta kontakt med om du ser att en kamrat blir mobbad eller om du själv blir mobbad. Det går bra att berätta anonymt.

Varje skola och förskola redovisar på sin hemsida under fliken Trygg och säker hur de arbetar mot mobbning. Där finns också skolans/förskolans plan mot kränkade behandling och diskriminering.

Vad säger lagen?

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en lokal arbetsplan och en plan mot kränkade behandling och diskriminering som sedan ska utvärderas i den årliga kvalitetsredovisningen.

Dela:

Relaterade länkar