Fritidshem

I de kommunala fritidshemmen i Solna kan ditt barn få vara på vardagar mellan klockan 06.30 och 18.00.

Fritidshemmen i Solna är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Under skollov och klämdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna.

Fristående skolor har också ofta fritidshem knutna till skolorna. Deras öppettider kan avvika från kommunens. Kontakta respektive skola för mer information.

Redan på anmälningsblanketten till förskoleklass eller grundskola har du möjlighet att pricka för om du vill att ditt barn ska få plats på fritidshem.

Klicka på länkarna nedan för att komma till fritidshemmens egna hemsidor.

Bergshamraskolan

Ekensbergsskolan

Granbackaskolan

Parkskolan

Råsundaskolan

Skytteholmsskolan

Tallbackaskolan

Ulriksdalsskolan

Dela: