Frågor och svar

Fritidshem

 1. Vad är skillnaden mellan fritidshem och fritidsklubb?

  Fritidshem är en verksamhet för elever i förskoleklass och i grundskolan från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Du kan välja fritidsverksamhet antingen i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

  Staden erbjuder fritidsverksamhet i fritidsklubb för barn från årskurs fyra.

 2. Hur söker man fritidshem?

  Fritidshem är en verksamhet för elever i förskoleklass och i grundskolan från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

  När du gör skolvalet till förskoleklass ansöker du till fritidshemmet i e-tjänst eller med blankett. För de andra åldrarna kontaktar du skolan.

  När ditt barn går i år 4-5 är ditt barn också välkommen till öppen fritidsverksamhet i fritidsklubbarna i staden.

 3. Hur säger jag upp mitt barns plats på fritidshemmet?

  När du vill säga upp ditt barns plats på fritidshem gäller följande:

  • Uppsägningsblankettens ankomst till skolan gäller som uppsägningsdatum.Uppsägningstiden är därefter en månad.
  • Du får betala avgift till och med uppsägningstidens slut oavsett om platsen används eller inte.
  • Vid övergång till annat kommunalt fritidshem i Solna behöver du inte göra någon uppsägning.
  • Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden.Du får då betala avgift även för de månader barnet inte deltagit i verksamheten. Avgiftsnivån för "mellanperioden" blir densamma som den senast gällande.
  • Du säger upp platsen med blankett. som du finns på hemsidan eller på skolan. Du skickar blanketten till skolan.
 4. Mitt barn ska ha fritidsklubb i höst, måste man säga upp fritids?

  Du kan avsluta platsen på fritidshemmet tidigare om barnet ska vara ledigt en längre period.
  Kom ihåg att det är en uppsägningstid på 1 månad.
  Gör du ingen uppsägning av platsen avslutas den automatiskt den 31 juli.

Dela: