Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en verksamhet för elever i förskoleklass och i grundskolan från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Du kan välja fritidshemsverksamhet antingen i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Du kan söka till fritidshem när du gör val till förskoleklassen i e-tjänst förskola-skola. Elev som ska börja i årskurs ett till årskurs tre, ansöker direkt till skolans expedition med blanketten Ansöka till fritidshem. Om önskemål om fritidshem uppstår efter skolstart så kontaktar du skolans expedition.

Ansöka till fritidshem (PDF-dokument, 94 kB)

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att:

  • Ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Staden erbjuder också öppen fritidsverksamhet för barn från årskurs fyra. Läs mer om fritidsklubbar och hur du anmäler dig. Börja på sidan Fritidsklubbar.

Dela: