Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en verksamhet för elever i förskoleklass och i grundskolan från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Du kan välja fritidshemsverksamhet antingen i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Du kan välja fritidshem genom att kryssa för det redan på anmälningsblanketten till förskoleklass eller grundskola. Om du inte har valt fritidshem men vill göra det efter skolstarten så kontaktar du skolans expedition.

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att:

  • Ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Staden erbjuder också öppen fritidsverksamhet för barn från årskurs fyra. Läs mer om fritidsklubbar och hur du anmäler dig. Börja på sidan Fritidsklubbar.

Dela: