Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) är verksamheter för elever i förskoleklass och i grundskolan från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Du kan välja fritidshemsverksamhet antingen i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Du kan söka till fritidshem när du gör val till förskoleklassen i e-tjänst förskola-skola. Elev som ska börja i årskurs 1 till årskurs 3, ansöker direkt till skolans expedition med blanketten Ansöka till fritidshem. Om önskemål om fritidshem uppstår efter skolstart så kontaktar du skolans expedition.

Ansöka till fritidshem (PDF-dokument, 94 kB)

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att

Ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

  • Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Uppsägning av blivande tioåringar gör kommunen automatiskt. Platsen sägs upp från den 31 juli. För elever som när höstterminen startar ska börja i årskurs 4, erbjuder Solna stad från 1 augusti plats på fritidsklubb. Läs mer om fritidsklubbar och hur du anmäler dig.

Dela: