Fritidshem och fritidsklubb

Barn som går i förskoleklass eller i skolår 1-3 i grundskolan kan få plats i fritidsverksamhet. Du kan välja fritidsverksamhet antingen i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Barn som går i årskurs 4-5 är välkomna till fritidsklubbarna.

Du kan välja fritidshem genom att kryssa för det redan på anmälningsblanketten till förskoleklass eller grundskola. Om du inte har valt fritidshem men vill göra det efter skolstarten så kontaktar du skolans expedition.

Eleven kan vara inskriven på fritidshem fram till 31 juli det år eleven slutar årskurs 3.

När skolbarnen slutar på fritidshemmen efter årskurs 3 är de välkomna till stadens fritidsklubbar. Där har barnen tillgång till olika aktiviteter.

Läs mer om fritidsklubbar och hur du anmäler dig. Börja på sidan Fritidsklubbar.

Dela: