Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan stöttar, via förskolor och skolor, de solnabarn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsa har kompetens inom medicin och psykologi.
I Barn- och elevhälsan ingår:

  • skolläkare
  • förskole- och skolpsykologer
  • samordnande skolsköterska
  • Solna ungdomsmottagning
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen vx.

08-734 24 24
08-734 29 90 (fax)

Skicka meddelande till Barn- utbildningsförvaltningen

Annika Blomberg

Chef Barn- och elevhälsa

08-734 25 95

Skicka meddelande till Annika Blomberg