Vinst för elever med lovskola och läxhjälp

För en ökad studiemotivation, högre måluppfyllelse och för att ge stöd i det fortlöpande skolarbetet satsar nu majoriteten av skolorna i Solna på läxhjälp och lovskola.

Fler skolor i Solna än tidigare satsar på läxhjälp och lovskola. I år även för de lägre årskurserna.

– Lovskola och läxhjälp är en möjlighetför eleverna att träna mer på de ämnen där de annars kanske inte skulle nå målen eller för att fördjupa ämneskunskaperna, säger Anne Rönnberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Skytteholmsskolan har haft lovskola i fem år och Bengt Aarflot, lärare i matematik och NO, berättar att lovskolan ger läraren möjlighet att ge ännu mer tid att hjälpa elever än på vanliga lektioner.

– Jag ser en väldig vinst med lovskolan och det är särskilt bra för de elever som behöver mer och längre tid för att lära och utvecklas, menar Bengt Aarflot.

Solna gymnasiums satsning på sommar- och höstlovsskola har bidragit till att fler lyckas. För de nationella programmen satsar skolan på matematikundervisning och en stor andel av eleverna har lyckats få godkända resultat. Även svenska för nyanlända elever har varit positivt.

– Eleverna var väldigt ambitiösa och ville verkligen lära sig, berättar Dan Sundblad, rektor på Solna gymnasium.

Skolan har även infört ämneshandledning i de flesta av de nationella programmens ämnen på olika tider så att det ska gynna så många elever som möjligt. Fler grundskolor än tidigare erbjuder kontinuerlig läxhjälp till eleverna så att de får möjlighet att utvecklakunskaper inom de ämnen de behöver.

Undersökningar som Skolverket genomfört visar att kontinuerlig läxhjälp bidrar till elevens kunskapsutveckling, ger tillgång till en god studiemiljö och kan bidra till ökad motivation och stärkt självförtroende.

Dela: