Verksamhetsförlagd utbildning i Solnas skolor

Solnas skolor hjälper till att utbilda framtidens lärare och skaffar sig på köpet närhet till aktuell skolforskning.

Klass i klassrum

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den praktik som alla lärarstudenter genomgår under sin studietid. För de flesta som läser till lärare är den sammanlagda praktiktiden 20 veckor. Alla kommunala skolor i staden tar emot VFU-studenter och sammanlagt är cirka 160 studenter knutna till Solna stads förskolor och skolor.

Solna gymnasium övningsskola

I början av året blev Solna Gymnasium utsedd till övningsskola knuten till Stockholms universitet. Att vara övningsskola innebär att fler lärarstudenterstudenter praktiserarSolna Gymnasium än tidigare och att skolan har ett nära samarbete med Stockholms universitet. Flera av gymnasiets lärare kommer att gå en handledarutbildning som omfattar 7,5 högskolepoäng. Än så länge kan Solnas lärare gå kursen på Stockholms universitet men Solna ligger i startgroparna för att denna utbildning ska ges i staden.

– Alla VFU-handledare måste gå en introduktionskurs men den frivilliga handledarutbildningen är mycket uppskattad och ger inte bara möjlighet att bli en bättre handledare utan för också med sig en ökad medvetenhet om den egna undervisningen. Något som i förlängningen även gynnar eleverna, berättar Birgit Markström som är Solna stads VFU-samordnare.

Elever i klassrum

VFU är viktig rekryteringsbas

VFU-studenterna i Solna är också viktiga eftersom de utgör grunden i skolornas rekryteringsbas. Det finns flera exempel på lärare i Solna som gjorde sin praktik här, innan de erbjöds anställning. En av dessa är Irina Storborg på Bergshamraskolan.

Irina utbildade sig till lärare i Ryssland och arbetade där ett kort tag innan flyttlasset gick till Sverige och Solna. För att bli behörig lärare i Sverige kompletterade Irina sin utbildning på Stockholms universitet och gjorde då sin praktik på Bergshamraskolan, där hon redan provat på att vikariera i både förskoleklass och på fritids. Detta läsår arbetar Irina i årskurs 1 och hon trivs mycket bra på Bergshamraskolan.

Att få arbeta vid sidan av erfarna lärare som ger feedback, se hur de agerar vid olika situationer i klassrummet och inspireras av dem är jätteviktigt, menar Irina. För henne har det varit självklart att i sin tur ta emot studenter och handleda dem in i läraryrket, även om uppdraget kan vara ganska krävande.

– Att vara VFU-handledare och ha pedagogiska diskussioner med studenterna, innebär att man får upp ögonen för sitt eget sätt att undervisa. Både det positiva men man ser också om det finns brister som man behöver arbeta med.

Solna samarbetar kring den verksamhetsförlagda utbildningen med Stockholms universitet, Södertörns högskola, KTH, Musikhögskolan (KMH), Dans och Cirkushögskolan (DOCH) och Konstfack. Dessutom finns det en del elever från andra högskolor som gör sin praktik i Solna.

– Att bygga tätare samarbete med högskolorna gör att det blir närhet till aktuell skolforskning. För läraren blir handledning av VFU-studenter en lärandesituation i sig där läraren får diskutera sitt arbete i klassrummet med någon som kanske är mer insatt i de senaste rönen och den litteratur som just nu används i lärarutbildningen på universitet och högskolor, avslutar Solnas VFU-samordnare Birgit Markström som gärna ser att ännu fler lärare blir VFU-handledare i framtiden.

Läs mer om VFU på Stockholms universitets hemsida

Elev och lärare

Dela: