Marita Ulvskog besökte Skytteholmsskolan

Årskurserna 7-9 på Skytteholmsskolan arbetar just nu med tema demokrati och EU. Som en del i detta arbete har skolan haft besök av före detta riksdagsledamoten och ministern Marita Ulvskog som sedan 2009 är Europaparlamentariker.

EU-parlamentariker Marita Ulvskog (s) besöker Skytteholmsskolan
EU parlamentariker Marita Ulvskog besökte Skytteholmsskolan. Här ses
hon med skolans rektor Katarina Koto och lärare Erik Tacchini.

Skytteholmsskolans elever i klass 7-9 arbetar under hösten med temat Demokrati och EU. Sverige har varit med i EU i tjugo år men många är osäkra på vad den Europeiska Unionen egentligen är för slags organisation och hur den fungerar?

Arbetet är ämnesövergripande. På lektionerna i svenska jobbar klasserna med nyhetsjournalistik och källkritiskt granskande. Demokrati och EU finns självklart också med i ämnena geografi, historia och samhällskunskap. Arbetet kopplas till aktuella frågor som till exempel vad EU kan göra om det uppstår en konflikt någonstans i världen med flyktingkatastrof som följd? I ämnet bild har klasserna arbetat med satirteckningar och yttrandefrihet.

Marita Ulvskogs besök handlade främst om hennes arbete som EU-parlamentariker med fokus på demokratiaspekterna. Under besöket fick eleverna olika skrivuppgifter kring besöket och dagens föreläsning på skolan.

Marita Ulvskog besöker Ulriksdal
Marita Ulvskog avtackas efter besöket.

Dela: