Tystnad tagning!

Fem klasser i årskurs 6 från Solnas kommunala skolor, deltar i ett filmprojekt som arrangeras av Kultursektionen i Solna stad och Stiftelsen filmstadens kultur.

Elever filmar

Filmprojektet är uppdelat i fyra delar där den fjärde och sista är visning av filmerna. När det är dags för filmvisningen i början av december kommer eleverna få se varandras filmer på stor duk i Filmstaden. Precis som äldre tiders journalfilm kommer de att visas i svartvitt.

Elevernas arbete inleddes i månadsskiftet september-oktober. En filmpedagog besökte klasserna och visade och berättade om journalfilmer. Eleverna fick lära sig att identifiera vad en journalfilm är och hur den är uppbyggd.

Elevernas uppgift blev sedan att välja ett tema och i grupper planera en journalfilm som skulle bli två-tre minuter lång. I klassrummet diskuterade grupperna vad filmen skulle innehålla och hur idéerna skulle överföras till film. Klasserna har arbetat med sina manus på svenska- och bildlektioner.

Julia i klass 6B på Råsunda skola har både varit filmare och skådespelare när hennes grupp gjorde filmen "En kändis på besök". I filmen spelade Julia katt.

– Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med film i framtiden men i så fall inte som skådis utan som fotograf, berättar Julia.

Manus
Manus från klass 6B i Råsunda skola.

Medverkande från de kommunala skolorna i Solna är två klasser vardera från Tallbackaskolan och Råsunda skola och en klass från Skytteholmsskolan.

Hjalmar Holgersson är lärare på Tallbackaskolan. Han tyckte att det verkade både lärorikt och spännande, både för honom och för eleverna, att vara med i projektet och få möjlighet att arbeta på ett annorlunda sätt. Både Holger och flera elever nämner att samarbete varit en viktig del i filmprojektet.

–En hel del av det som eleverna ska arbeta med ingår i filmarbetet, även om vi inte bockar av några av läroplanens mål, berättar Hjalmar.

I skrivande stund har klasserna från Tallbacka och Råsunda redan spelat in och klippt sina filmer. Några arbetade i Filmstaden medan andra genomförde arbetet på sin skola. Alla klasserna fick hjälp av utbildade mediepedagoger. För Skytteholmsskolan återstår ännu arbetet med att filma och klippa.

Elin, Sara, Vendela och Lisa i klass 6B på Tallbackaskolan valde att göra journalfilm om en modevisning. Filmen blev lite i kortaste laget och då fanns det plats att lägga in några bloopers från inspelningen.

– Men dem vill vi inte visa upp för de andra klasserna, det är pinsamt!

Filminspelning på Tallbacka

Dela: