Tyck till om ditt barns förskola eller skola i årets enkät

Är du förälder till barn i någon av stadens förskolor eller skolor? Då är dina åsikter viktiga. Hjälp oss att förbättra våra verksamheter genom att svara på stadens årliga förskole- och skolenkät som genomförs under april.

Har du ett barn i förskolan eller i årskurs 3, 5 eller 8 i någon av stadens skolor får du under april månad en enkät skickad till dig, via mail eller post. Syftet med enkäten, som skickas ut varje år, är att mäta våra pedagogiska verksamhetens kvalitet. Tack vare dina svar hjälper du oss att utveckla stadens förskolor och skolor, ju fler som svarar desto bättre underlag får vi. Elever i årskurs 3, 5 och 8 får svara på en elevenkät.

Kvalitetsarbete

Svaren från brukarundersökningen är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Undersökningen analyseras av varje förskola och skola samt övergripande av barn- och utbildningsförvaltningen. Detta för att ta fram de områden och aktiviteter som behöver utvecklas eller förstärkas. I kvalitetsredovisningen 2018 ska det tydligt framgå vilka områden och aktiviteter som härrör från analysen av årets undersökning.

Alla kommunala förskolor och skolor omfattas och de fristående förskolor och skolor som vill får också vara med.

När och hur?

  • Enkäten skickas ut vecka 15 och är öppen till och med vecka 18.
  • Du svarar via webben och varje familj får informationsbrev och inloggningsuppgifter via e-post.
  • Om man saknar e-postadress skickas informationsbrev och inloggningsuppgifter per post.

Enkäten utförs av företaget Intermetra på uppdrag av Solna stad. Resultatet redovisas på solna.se under försommaren.

Läs mer om stadens förskole- och skolundersökningar här på solna.se/tycktill

Dela: