Sagan om den rädda björnen

Förskolorna Rudviken, Dungen, Hanneberg och Regnbågen har haft besök av hantverkarna Jönsson och Croll.

Jönsson

Jönsson och chefen Croll behövde barnens hjälp att mäta sandlådan. När det var gjort upptäckte Jönsson att det på hans gamla karta över förskolans gård, fanns ett björnide inritat. För länge sedan hade idet legat just på den plats där förskolan ligger i dag.

De båda hantverkarna berättade en spännande historia om en liten björnunge som gick vilse. På sin väg mötte den lilla björnen bland annat ett sjungande träd, en talande humla och en väsande orm. Kanske var det på förskolans gård och just utanför som allt hände?

Jönsson och Croll

Egentligen är Jönsson och Croll inte alls några hantverkare utan skådespelarna Robert Sjöblom och Andreas Forner-Lindal från Turteatern. Pjäsen de spelade upp heter Rädda björnen och handlar om rädsla och att övervinna den.

Jönsson

Den fantastiska, interaktiva, föreställningen blev mycket uppskattad både av förskolans barn och personal. Skådespelarna använde den befintliga utrusning som finns på förskoans gård och samtidigt som det var allvar lockades både stora och små till många skratt.

https://www.youtube.com/watch?v=VfYpnIneiNc >

Dela: