Tre nya förstelärare utsedda på Solna gymnasium

Vid en ceremoni med tårta och tal har barn- och utbildningsförvaltningen utsett tre nya förstelärare på Solna gymnasium.

De tre nya förstelärarna
Nya förstelärarna Daniel Blidäng, Simon Alenklint och Ljiljana Orelj Foto: Solna stad

Förstelärarna har vid sidan av sina ordinarie uppgifter uppdraget att utveckla det pedagogiska arbetet, föra vidare kunskaper om aktuell skolforskning till sina kollegor och bidra till skolans utveckling.

- Det är roligt att vi har så kompetenta lärare på Solna gymnasium som skapar nytta för verksamheten och eleverna, säger Dan Sundblad, rektor på Solna gymnasium
De tre nya förstelärarna på Solna gymnasium har i uppdrag att utveckla tre specifika områden:

  • Digitalisering,
  • undervisning i svenska som andra språk till nyanlända,
  • arbetsplatsförlagt lärande för yrkesprogram.

Sammanlagt finns det nu 47 förstelärare, 1 lektor och 11 förste förskollärare i Solna stad. De bidrar på olika sätt till att höja kvaliteten i våra förskolor och skolor. Deras främsta uppdrag är att undervisa men de ska även vara goda förebilder och sprida kunskaper till övriga i verksamheten.

- Genom att bidra med en höjd lön och nätverk med andra förste förskollärare behåller vi kompetensen i Solna och ökar därmed kvaliteten i våra verksamheter, säger Hannes Jansson, utvecklingsledare förskola.

Alla förstelärare har lärarlegitimation och flera års erfarenhet av yrket. För att utses till förstelärare behöver läraren skriva en ansökan och genomföra arbetsprover.

- Fördelen med att ha förstelärare är bland annat att vi kan behålla duktiga lärare i våra verksamheter samt att de är bra ambassadörer för att driva utveckling på våra skolor tillsammans med sina kollegor, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare skola.

Dela: