Tillsammans med Friends mot mobbning

Alla elever i Solnas skolor ska trivas och känna sig välkomna. För att arbeta för en än mer välkomnande skola och mot mobbning inleder staden ett samarbete med barnrättsorganisationen Friends. Från och med höstterminen ska arbetet vara igång i alla Solnas skolor.

Samarbetet med Friends innebär att alla lärare och övrig personal i skolan får utbildning i hur man förebygger och motverkar mobbing i skolan. Utbildning som bygger på den allra senaste forskningen.

- Det görs redan idag ett mycket bra arbete runt om i skolorna för att eleverna ska känna sig välkomna och trygga men nu tar vi det ett steg till. Att på det här sättet samarbeta med en kompetent barnrättsorganisation som Friends gör att vi står än bättre rustade att hjälpa våra elever säger Marianne Damström Gereben, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

När organisationen Friends arbetar med kartläggningar och analyser av skolans trygghetsarbete involveras eleverna. De får bland annat prata om vad som skapar otrygga platser i skolan så att det kan åtgärdas. En av dessa dialoger har bland annat lett till att lås på toaletter har bytts ut.

Skytteholmsskolan har sedan en tid tillbaka använt sig av Friends trygghetsenkäter för att kartlägga måendet bland alla elever på skolan. Organisationen gör en analys av kartläggningen och hjälper skolan att hitta goda insatser.

- Vi utarbetar en handlingsplan kring bemötande och en viktig del är att skapa goda relationer med eleverna för att eleverna ska trivas, må bra och känner att de har vuxna som de kan prata med på skolan, säger Wafa Said, kurator på Skytteholmsskolan.

Dela: