Studiedag med formativ bedömning och det flippade klassrummet

Måndagen den 26:e maj var det ingen undervisning för några elever vid Solnas kommunala grundskolor eller för elever på Solna gymnasium. Istället samlades alla stadens kommunala lärare i Solna gymnasiums aula.

Lärarna var på Solna gymnasium för att lyssna när Helena Wallberg talade om formativ bedömning. Det innebär att eleverna kontinuerligt får reda på vad som ska läras och där läraren anpassar undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. Helena Wallberg som är gymnasielärare i engelska och franska vid Täby Enskilda Gymnasium talade också om hur formativ bedömning skapar grund för inkluderande lärmiljöer.

studiedag 26 maj

Först upp på scenen var dock Daniel Barker som blivit något av en svensk ambassadör för det flippade klassrummet och som tidigare i år fick motta Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris för sitt arbete. När inte Daniel föreläser runt om i Sverige och även utomlands, arbetar han som lärare vid Norra Real i Stockholm. Han har även skrivit en bok om det flippade klassrummet.

Daniel Barker
Daniel Barker

I korta drag går arbetet ut på att eleverna innan lektionen tittar på film där grunderna i arbetet förklaras. Tiden i klassrummet kan på så sätt användas till fördjupning och frågeställningar.

Under eftermiddagen arbetade grundskollärarna i sina ämnesnätverk medan gymnasiet hade eget program.

studiedag 26 maj
Vid arbete med The flipped Classroom tittar eleven hemma på film
som förklarar arbetet. Tiden i skolan kan klassen ägns sig åt fördjupning
och frågeställningar.

Dela: