"Språket är grunden i allt vi gör"

På förskolan Fyrklövern är det dags för samling och barnen samlas i grupper för att genom lekfulla övningar utveckla sitt språk. Pedagoger och barn säger ramsor, sjunger och berättar sagor. Barnen uppmuntras att lyssna efter ljud i rummet och i orden, utifrån var de befinner sig i sin språkutveckling.

läsande barn
Foto: R Oxfält, Solna stad

- För de yngsta barnen återkommer vi till samma ramsor och sagor, säger Maria, förskollärare på Fyrklövern. Barnen känner igen och upprepar, vilket också skapar trygghet. Vi använder konkret material så att barnen förstår och blir intresserade.

Förskolan är inte bara en plats för lek och omsorg utan även för lärande. Pedagogernas kunskaper om språkutveckling bidrar till att barnen lär sig prata och tar de första stegen mot att läsa och skriva. Solna stad kommer under året organisera mötesplatser för pedagoger så de får möjlighet att utveckla metoder och lära av varandra. Olika utbildningspaket för förskola och skola kommer också tas fram.

- Barnen lär sig och utvecklar sitt språk i det vardagliga, hela tiden, berättar Maria. Vi sätter ord på det barnen gör, både det verbala och kroppsspråket. Språket är grunden i allt vi gör.

Dela: