Språk, samarbete och digitala verktyg i förskolan

"Vi som arbetar i förskolan ska uppmuntra barnen till att vilja utforska och utmanas, vi ska väcka barnens nyfikenhet". På Pumpans förskola skapar pedagogerna helt nya spännande utmaningar för barnen där de får lösa olika problem med hjälp av samarbete, språkutvecklande uppgifter och digitala verktyg i så kallade Escape rooms.

Ett av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor. Förskollärare och lärare behöver därför ha kunskaper om barnets förmågor, färdigheter och språkliga utveckling för att alla barn ska kunna utveckla sitt språk. På Pumpans förskola på Huvudstafältet får barnen möjlighet att utforska och utveckla tal- och skriftspråk med hjälp av språkutvecklande arbetssätt och digitala verktyg.

- Förskolan ska uppmuntra barnen till att vilja utforska och utmanas, vi ska väcka barnens nyfikenhet. I detta projekt har vi har skapat så kallade Escape rooms. Det är rum som barnen får gå in i och där får de uppdrag och lösa olika problem med hjälp av samarbete, språkutvecklande uppgifter och digitala verktyg, säger Johanna Åkerlind Kermoury förskollärare på Pumpans förskola.


Förskollärare Johanna tillsammans med Loii, Moa, Lidia och Oliver mitt i ett uppdrag som ska lösas med hjälp av analoga och digitala verktyg. Foto: Solna stad

Escape rooms – utmanar och väcker nyfikenhet

Idén till att använda sig av Escape rooms fick förskollärare Johanna Åkerlind Kermoury när hon själv testade det privat och märkte hur utmaningarna stärkte grupper och ledde till bra samarbeten, en metod hon såg kunde överföras till barnen på förskolan. Barnen delas in i mindre grupper möts av en stor variation av utmaningar och ledtrådar, allt under ledning av deras engagerade förskollärare. Utifrån ledtrådar och lösta problem ska de tillslut kunna öppna ett kodlås och "ta sig ut" ur rummet.

- Många barn gillar mysterium och att lösa problem. En stor inspiration är böckerna om Lasse-Maja. För mig som förskollärare är det viktigt att komma på nya aktiviteter som utmanar barnen. Genom Escape rooms kan vi utmana de äldre barnen, men det finns även något för våra 3-åringar. Alla får vara med bidra och kan komplettera varandra på olika sätt, berättar Johanna.

Samarbete och kommunikation

Denna dag är det Loii, Moa, Lidia och Oliver som under 45 minuter får ta sig igenom uppgifterna under ledning av förskollärarna Johanna och Annika. Barnen får samarbeta, förklara, resonera, vara uppmärksamma, ta instruktioner, vänta på sin tur och koncentrera sig. Nya utmaningar presenteras längs hela vägen och barnen övar siffor, bokstäver, färger samt att läsa, sjunga och skriva och inte minst, knäcka sifferkoder.

- Hur ska vi få rätt siffror för att kunna öppna kodlåset och lådan? frågar Johanna barnen.
- Vi använder ledtrådarna! säger Moa.
- Jag tror jag förstår, vi använder färgerna. Då blir det 4, 8, 2 och 5, säger Lidia.
- Rätt siffra vid rätt färg, säger Moa. Och lådan går nu att öppna, i den hittar barnen en QR-kod.
– Den måste vi scanna, säger Loii.

En film om en bondgård dyker upp på lärplattan och de är vidare i nästa uppgift.


QR-koder känner barnen väl till, det används dagligen i verksamheten på Pumpans förskola. Foto: Solna stad.

- De digitala verktygen använder vi för att uppmuntra barnens lust att utforska och upptäcka i digitala lärmiljöer. Här på Pumpan använder vi oss bland annat av QR-koder i kombination med lärplattor, berättar Johanna.


Bok, penna och papper, lärplatta, QR-koder och en skattkista. Bara några av ingredienserna i barnens utmaningar. Foto: Solna stad.

Pedagogerna vägleder, inspirerar och utmanar barnen genom uppgifterna. Ledtrådar och utmaningar följer på varandra och tillslut kan de ta sig ut ur rummet och vidare till nästa rum med nya utmaningar.

- Vad ska vi hitta nu? frågar Johanna barnen.
- En skatt! utropar Oliver engagerat och är redan på väg att ta sig an nästa utmaning.

Dela: