Solnas femteklassare skapar film

Alla elever i årskurs fem i Solnas kommunala skolor har under våren deltagit i ett projekt där de skapat stillbildskortfilmer som de sedan fått visa upp i kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus.

Det har gått "från ax till limpa" på en dag berättar barnboksförfattaren och dramaturgen Anders Nyman som hjälpt eleverna med en kortkurs i dramaturgi och manusförfattande.

Eleverna har arbetat i grupper och varje grupp fick först ett USB-minne med en hemlig bild på. Denna bild, som illustrerade en konflikt av något slag, skulle vävas in i kortfilmen tillsammans med de bilder eleverna själva tog med den kamera de fick låna.

Alla grupper fick också teknisk support med fotograferande, bildöverföring och att sätta samman bilderna till ett bildspel i datorn av Kajsa Lindström, bildlärare från Solna kulturskola.

Den 5:e och 6:e maj samlades sedan de 300 elever som deltagit i filmskapandet tillsammans med sina lärare i kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus för att ta del av varandras filmer under skratt, jubel och applåder.

Anders Nyman och Kajsa Lindström berättade att entusiasmen varit stor bland många elever och några hade till och med undrat om de inte kunde få jobba in lunchen för att de var så angelägna om att hinna få klart sin film innan dagen var slut.

Projektet med filmerna har finansierats genom bidrag från Kulturrådets satsning Skapande skola som är till för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Det handlar om att eleverna ges en möjlighet att göra sin röst hörd, säger Anders Nyström, som också berättar om all den värme och vänlighet han sett mellan lärare och elever i Solnas skolor under projekttiden.


Dela: