Solnaelever i kreativt projekt med Kungliga Operan

"Berätta din historia" är temat för en kreativ process i fyra steg, som mellanstadieelever på Tallbackaskolan genomgått under ledning av artister och pedagoger från Operan.

Elever på scen

Bland annat har en guidad visning av Operan ingått, liksom en workshop med dramatikern och författaren Martina Montelius. Resultatet visades nyligen upp för en publik bestående av elever från Granbackaskolan.

Projektet har, förutom på Tallbackaskolan, också genomförts i fyra andra mellanstadieklasser i Stockholmsområdet. Klassen har arbetat i så kallade medskapande workshops där eleverna lärt sig att formulera sin personliga historia i skrift.

– Vi arbetade med texterna i klassrummet och fick sedan hjälp att sätta ihop dem till en pjäs, säger Kasandra.

gränsvakt
I en övning inför repetitionerna var Barni gränsvakt och klass-
kamraterna skulle försöka ta sig förbi henne till andra sidan.

Tillsammans med ett konstnärligt team från Kungliga Operan, gjordes elevernas berättelser till en gemensam pjäs.

– Arbetet har varit jätteroligt och jag har lärt mig att tala tydligt och titta rakt på publiken. I början pratade vi med jättesmå röster och tittade mest ner i scengolvet, berättar Lydia.

Kompisarna i klass 5A instämmer och räknar upp en hel del andra saker som de lärt sig eller blivit bättre på under arbetet med pjäsen.

Läs mer om projektet Berätta din historia

elever och pedagoger på scen
Delar av klass 5A tillsammans med pedagogerna Sara och Sara från
Kungliga Operan.

Dela: