Solna stads grundskolor besökte BETT-mässan i London

2016 är året då Solnas skolor satsar stort på digitalisering. För att inspireras, få fördjupad kunskap, ta del av andras erfarenheter och se nya möjligheter åkte rektorer, lärare, utvecklingsledare, förvaltningschef med flera till BETT-mässan i London i januari.

bett-mässan
Elever från Flitch Green Academy visar hur man gör film

På den internationella BETT-mässan möts varje år drygt 34 000 besökare från mer än 125 länder för att lära sig mer om IT i förskola och skola. Årets mässa bjöd på tre intensiva dagar med föreläsningar, seminarier, Makerspace och nätverkande. Flera rektorer och lärare åkte även på skolbesök för att se hur man i praktiken undervisar med hjälp av IT-verktyg.

Gemensamt för föreläsare, utställare och de ledare samt lärare som deltog var ledorden eller begreppen eleven i centrum, delningskultur, kreativitet, fokus på pedagogik och skapa mening. Ledorden och begreppen kommer att följa med i arbetet kring digitaliseringen i Solna.

Eleven i centrum

Eleven behöver ta ansvar för sin utbildning och förstå läroprocesserna. Ledare och lärare i skolan skapar goda relationer med eleven och planerar utbildningen utifrån eleven och hens förutsättningar. Kontinuerlig återkoppling på skolarbeten och en trygg miljö är nödvändigt för att eleven ska kunna förstå sin läroprocess.

Delningskultur

Att lärare och ledare samarbetar och delar med sig av material, kunskaper och erfarenhet är en förutsättning för att skapa effektivitet och mindre variation inom och mellan skolor.

Kreativitet

En kreativ miljö och verktyg som skapar möjlighet att vara kreativ är viktigt för att möta dagens elever. De går från att vara konsumenter till producenter.

– Vi ska hjälpa eleverna att bli världsförbättrare, uttryckte professor Michael Fullan.

bett-mässan
The i-pad band

"Jag tar med mig att undervisning med hjälp av digitala verktyg kan fungera som påverkansfaktor för att göra elever till aktiva medskapare av ny kunskap snarare än att bli mottagare för informationsöverföring.", skriver rektor Gabriella Dahlberg i sin blogg.

Gabriella uttrycker även att det är en utmaning för skolan att erbjuda undervisning som både tar vara på och utmanar elevernas kunskapande med hjälp av digitala redskap.

Fokus på pedagogik

Både lärare och forskare var samstämmiga i att det inte är tekniken som ska vara i fokus i skolan utan en tydlig pedagogik. Ett förändrat sätt att undervisa är nödvändigt för att resultaten ska höjas när man arbetar med digital teknik.

Skapa mening

För att fördjupa lärandet och motivera eleven behöver vi sätta in utbildningen i sammanhang genomsyrade av verkliga problem.

Följ med på vår digitaliseringsresa

I bloggen Pedagog Solna kan du följa digitaliseringen i Solna stads skolor. Reflektioner från utvecklingsledare skola, Sofia Nybom, medverkande på resan och flera förstelärare kommer att publiceras kontinuerligt under våren. Tipsa gärna andra om bloggen!

Dela: