Solna stad satsar på nattis, finsk förskoleavdelning och förste förskollärare

Barn- och utbildningsnämnden har i den nya verksamhetsplan och budget för 2016 beslutat om att införa förste förskollärare, starta finsk-svensk förskoleverksamhet och erbjuda förskola på obekväm arbetstid.

barn gungar

Förste förskollärare höjer kvaliteten

Solna stad vill nu satsa på förste förskollärare. De kommer att ha liknande uppdrag och kvalifikationskrav som förstelärarna har, fast i förskolan. Det innebär bland annat att man ska ha flerårig erfarenhet av undervisning i förskolan, vara särskilt bra på att undervisa, att man håller sig uppdaterad med aktuell forskning och driver utvecklingen av verksamheten utifrån förskolans uppdrag.

- Vi ser införandet av förste förskollärare som ett led i kvalitetsutvecklingen av förskoleverksamheten, säger Marianne Damström-Gereben (L), ordförande i barn och utbildningsnämnden. Den skicklige förskolläraren är på plats i verksamheten och kan genom satsningen få ett tydligare uppdrag att arbeta med utveckling.

Det innebär också en möjlighet för förskolläraren att utvecklas inom sitt jobb. Lönetillägget för förste förskollärare kommer vara detsamma som för försteläraren i skolan.

Finsk förskoleavdelning

Sedan 2010 är Solna stad finskt förvaltningsområde. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska Solna delvis eller helt erbjuda finsk förskoleverksamhet till de vårdnadshavare som önskar det för sina barn. Eftersom staden har efterfrågan på förskoleverksamhet på finska fattar barn- och utbildningsnämnden den 16 december beslut om att starta finsk förskoleavdelning i Solna stad.

Thors förskola får uppdraget att starta den tvåspråkiga verksamheten för barn mellan ett till fem år från januari 2016. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det blir enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna. Sånger, spel, sagor och samtal på finska och svenska kommer vara en del av verksamheten.

- Jag ser stora fördelar med att arbeta med tvåspråkighet och att förskolan uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barnen att använda sitt modersmål och svenska, säger Anne Rönnberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Det är en tillgång att barn kan flera språk och det är bra att stödja och uppmuntra barnen att använda dem.

Förskola på obekväm arbetstid

Vårdnadshavare i Solna stad har fått svara på en enkät som undersökt behovet av omsorg på obekväm arbetstid. Då det har visat sig att det finns ett visst behov kommer staden att starta upp verksamheten i mindre skala från januari 2016.

- Vi hoppas att detta kommer att vara ett stöd för de föräldrar och vårdnadshavare som har svårt att få vardagen att gå ihop med arbete och barn, säger Marianne Damström- Gereben.

För att få tillgång till omsorg på obekväm arbetstid behöver familjen uppfylla vissa kriterier, bland andra:

  • Barnet är folkbokfört i Solna
  • Vårdnadshavaren arbetar då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd.
  • Båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid samtidigt (kvällar, nätter, helger). Närvaro beviljas inte om en av vårdnadshavarna är ledig.
  • Behovet av omsorg under tid då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd är regelbundet och kontinuerligt återkommande.
Dela: